Vestmar Eiendom AS har sitt hovedkontor i Drangedal. Selskapet har tre datterselskaper, se under. Selskapets formål er drift, utleie, kjøp og salg av fast eiendom. Selskapet har pt. eiendommer i Drangedal, Kragerø og Gjerstad kommuner. Eiendommene er ulike, fra industri- og lagerbygg til forretnings- og kontorbygg.

Vi har normalt alltid ledige arealer for utleie. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Datterselskapene: