Administrasjonsbygget

Administrasjonsbygget ligger sentralt beliggende på Kåsmyra, kloss på FV38 i Drangedal, på kommunens største handelsområde ligger administrasjonsbygget.

Bygget er i to etasjer som hver er ca 1000 kvm. I 1.etg er Bunnpris største leietaker. Her holder også Leopold Frisør til.

 

I 2.etg er Drangedal Næringshage etablert. Dette er et stort kontorfellesskap hvor en rekke bedrifter har sine kontorer. Næringshagen er node til Telemark Næringshage og kan tilby en rekke tjenester til nyetablerere og eksisterende bedrifter.