Drangedal mølle

Drangedal mølle var i drift som mølle og korntørke frem til slutten av `90 tallet. Vestmar Eiendom kjøpte da mølla og har fortsatt ikke funnet ut hvilket bruksområde bygget passer best til. Det vil derfor i løpet av 2021 bli avholdt en «idedugnad» for å finne best mulig anvendelse.